Czwartek, 21.02.2019, imieniny: Eleonory, Lenki, Kiejstuta

Zażalenie na postanowienie sądu. Czym jest i kto może je zastosować?

  • 5.11.2018, 15:00
  • Grupa Tipmedia
Zażalenie na postanowienie sądu. Czym jest i kto może je zastosować?
Zgodnie z art. 354 Kodeksu postępowania cywilnego, sąd może wydać postanowienie, które będzie określać prawa i obowiązki każdej ze stron procesu. W sytuacji, gdy treść postanowienia nie jest satysfakcjonująca dla którejś strony, istnieje możliwość złożenia zażalenia. Czym ono jest i jak wpływa na decyzję sądu?

Czym jest postanowienie sądu?

Postanowienie sądu w postępowaniu cywilnym stanowi orzeczenie odnoszące się do istoty sprawy lub do kwestii proceduralnych. Oprócz podziału na sprawy postępowania zaskarżalne i niezaskarżalne, istnieje również podział na postanowienia podlegające wykonaniu i niepodlegające wykonaniu. Przeczytaj więcej tutaj.

 

Czym jest zażalenie na postanowienie? Kto i w jakich okolicznościach może je zastosować?

Zażalenie na postanowienie sądu wydane w procesie cywilnym, określane również odwołaniem od jego decyzji, można złożyć w wybranych sytuacjach. Wtedy mamy do czynienia z postanowieniami zaskarżalnymi. W każdym innym przypadku będziemy mówić o postanowieniach niezaskarżalnych. Zażalenie na postanowienie może dotyczyć między innymi wniosku o wyłączenie sędziego lub zwrot kosztów procesu. Wzór zażalenia na postanowienie sądu w postępowaniu cywilnym można znaleźć na wielu portalach prawniczych.

 

Postanowienia zaskarżalne, czyli kiedy dupuszcza się możliwość złożenia zażalenia

Zażalenie można złożyć na postanowienia sądu pierwszej instancji (zarówno sądu rejonowego, jak też okręgowego) do sądu drugiej instancji (okręgowego, apelacyjnego lub Sądu Najwyższego) kończących postępowanie w sprawie.

Zażalenie można wnieść w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem za pośrednictwem sądu pierwszej instancji do sądu drugiej instancji. Sąd rozpatruje zażalenie na posiedzeniu niejawnym, czyli bez obecności stron.

Zaskarżalności podlegają postanowienia takie jak:

1) zwrot pozwu, odmowa odrzucenia pozwu, przekazanie sprawy sądowi równorzędnemu lub niższemu albo podjęcie postępowania w innym trybie,

2) odmowa zwolnienia od kosztów sądowych, odmowa ustanowienia adwokata lub radcy prawnego;

3) rygor natychmiastowej wykonalności;

4) skazanie świadka, biegłego, strony, jej pełnomocnika oraz osoby trzeciej na grzywnę, zarządzenie przymusowego sprowadzenia i aresztowania świadka oraz odmowa zwolnienia świadka i biegłego od grzywny i świadka od przymusowego sprowadzenia.

 

Postanowienia niezaskarżalne, czyli kiedy nie ma możliwości odwołania się od postanowień sądu

Zaskarżalne nie są postanowienia sądu odwoławczego, wydane po rozpoznaniu zażalenia na orzeczenia I instancji.

Artykuł powstał we współpracy z blogiem Pewny-prawnik.

Grupa Tipmedia
Podziel się: